Hulpstudent.nl logo met slogan

Allesschoon.nl vertegenwoordigt Hulpstudent in NoordOost Nederland vanuit de steden Groningen, Leeuwarden, Enschede. Deventer en Zwolle. Allesschoon.nl levert klanten van Hulpstudent kennis en veel voordeel op het gebied van huishoudelijke (schoonmaak)producten.

Elke maand zijn er maandaanbiedingen, maar ook speciale actiecodes om voordelig producten te bestellen.

Daarnaast hebben we in samenwerking met Hulpstudent instructiefilmpjes gemaakt voor de student om er zo mede voor te zorgen dat de student een basiskwaliteit kunnen leveren.

Instructiefilmpjes