Allesschoon vindt de natuur echt belangrijk en wij willen hier ons ook actief mee bemoeien. Schoonmaakmiddelen en verpakking zijn over het algemeen niet goed voor het milieu en wij gaan het ook niet mooier maken dan het is, maar wij willen natuurlijk wel dat alles schoon wordt gemaakt en dat onze natuur ook schoon blijft.

Wij proberen dan ook zoveel (waar mogelijk) u te wijzen op werkwijzen en producten die het beste (of minste slecht zijn voor het milieu). U kunt bij de producten zien of wij (niet een keurmerk, maar wij) vinden dat een product aan onze voorwaarden voldoet.

Wij hanteren voor dit alles de KDLP-methode